Corpus Bergen

Aktiviteter

 

 

De fleste aktivitetene foregår ved Senter for Personlig Utvikling (SPU), Kong Oscarsgate 1a, 3.etg.

Alle på e-postlisten får tilsendt invitasjon til aktivitetene.

 

 

Våren 2018

 

- info kommer